Hulp-op-afstand

U hebt een probleem om onze websites te bereiken of u kan bepaalde zaken niet registreren? Bel onze helpdesk op 02 363 52 52, wij helpen u graag verder.

Met ‘hulp-op-afstand’ kunnen onze ervaren helpdeskmedewerkers u begeleiden terwijl u onze websites bezoekt. Onze medewerker kan al uw handelingen volgen op uw beeldscherm en u zo nodig aanpassingen voorstellen en helpen uitvoeren aan uw browser en/of firewall zodat deze conform zijn om probleemloos te kunnen bestellen op onze websites.

Nadat u uw akkoord heeft gegeven met de 'hulp-op-afstand' algemene voorwaarden kunnen we u helpen om de juiste instellingen te vinden voor toegang tot de websites. Onze helpdeskmedewerker zal u een paswoord vragen waarmee we uw 'hulp-op-afstand' kunnen opstarten.

Als u op enig moment de ‘hulp op afstand’, wilt stopzetten, om welke reden dan ook, dan kan u op de ‘disconnect’ knop drukken die verschijnt op uw beeld scherm. De ‘hulp-op-afstand’ zal dan direct beëindigd zijn.

Hulp-op-afstand algemene voorwaarden

Door te klikken op de ‘akkoord’-knop onderin het scherm verzoekt u een helpdesk medewerker van Colruyt om hulp op afstand. Deze hulp op afstand bestaat erin dat de helpdesk medewerker van Colruyt uw beeldscherm en de handelingen die u erop verricht, kan waarnemen en u telefonisch verder begeleidt zodat u toegang krijgt tot de website.

U waarborgt dat u alle rechten hebt om ons toe te laten kennis te nemen van uw beeldscherm en dat wij hierdoor of door de hulp op afstand geen inbreuk maken op bestaande overeenkomsten of bedrijfsinterne regels.

U begrijpt dat onze dienstverlening zich beperkt tot het geven van telefonische aanwijzingen voor het aanpassen van uw browser en firewall instellingen of andere beperkte aanpassingen om u (opnieuw) toegang te verschaffen tot onze websites. Er kan geen beroep worden gedaan op 'hulp op afstand' voor andere toepassingen of problemen. Deze dienstverlening is kosteloos (met uitzondering van de kosten verbonden aan gebruik van het internet en de telefoon).

Het hulpprogramma dat toelaat kennis te nemen van uw beeldscherm, wordt via een internetverbinding opgestart. Via het hulpprogramma krijgt u een paswoord dat u dient door te geven aan onze helpdeskmedewerker. Pas daarna verkrijgen wij een beeld van uw beeldscherm, waarbij onze helpdeskmedewerker doormiddel van een ‘pointer’ u verder kan helpen met betrekking tot de te nemen acties.

Niettegenstaande de 'hulp op afstand' uiterst zorgvuldig wordt uitgevoerd door onze ervaren helpdeskmedewerkers, kan nooit uitgesloten worden dat door 'hulp op afstand' uw pc of internetverbinding tijdelijk vertraagt of dat om welke reden dan ook- toch schade ontstaat bv. aan data op uw pc.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor deze gevolgen of schade. Zelf hebben wij alle noodzakelijke maatregelen genomen tegen virussen, malware, en andere risico's van internetgebruik. U wordt verondersteld eveneens gebruik te maken van beveiligingsprogramma's tegen malware (anti-virus, anti-spyware) en deze te actualiseren, regelmatig back-ups te nemen van de inhoud van uw pc, kennis te hebben van de handleiding die bij uw pc geleverd werd, alsook om -voor zover dit vereist wordt voor andere internetdiensten- zelf uw oorspronkelijke browser en firewallinstellingen te kunnen hernemen.

Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot een middelenverbintenis. Klachten over 'hulp op afstand' dienen zo snel mogelijk, en ten laatste binnen de 48 uur schriftelijk worden overgemaakt of gemaild naar Dimitri Segers, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle (dimitri.segers@colruytgroup.com). Enkel bewezen rechtstreekse schade veroorzaakt door een zware fout of nalatigheid van onze medewerkers kan aanleiding geven tot vorderingen tot schade. De schade zal waar mogelijk hersteld worden in natura zoals bv. door het overdoen van de dienst (en is in ieder geval beperkt tot het herstellen van de standaard instellingen van de browser en/of firewall). Om voorgaande reden wordt dan ook een opname gemaakt van uw beeldscherm gedurende de duurtijd van de ‘hulp op afstand’, deze opname wordt niet langer dan noodzakelijk bijgehouden.

 

Het Belgisch recht is van toepassing.

Als u op enige wijze onzeker bent over de beveiliging van uw pc tegen malware of het programma voor hulp op afstand, dan verzoeken wij u om NIET op AKKOORD te klikken.

Als u wel akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden, klik dan op AKKOORD om een 'hulp op afstand' te starten.

 


Gelieve de algemene voorwaarden te lezen en te aanvaarden.